Disclaimer

Hoewel al het mogelijke is gedaan om de accuraatheid van de gegevens op de website te waarborgen, kunnen noch VITO, noch de Vlaamse Overheid aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen bij het raadplegen van deze gegevens.