Boeken raadplegen

1. Om te beginnen gaat u via ‘Mijn navigator” naar “Mijn wetboeken” waar u op een boek klikt om het te openen.

2. Een boek kan opgedeeld zijn in delen, hoofdstukken en artikels.

3. Klik op de titels van de verschillende niveaus om verder af te dalen in de boomstructuur.

4. Het menu “Extra” van een boek, of onderdeel van een boek, bevat enkele handige acties die u kan gebruiken bij het raadplegen van wetteksten. Om het menu “Extra” op boekniveau te raadplegen klikt u op  (naast de titel van het boek).

5. Wanneer u klikt op de actie “Extra info” krijgt u een pagina te zien met links naar extra informatie over dit onderdeel. Hier vindt u onder andere wijzigingsteksten en rechtspraak. Klik op de “Naar wetonderdeel” knop om terug te keren naar het boek.

6. De actie “Permanente link” opent een venster met permanente linken naar dit onderdeel. U kan kiezen tussen de meest recente versie of de versie die u momenteel bekijkt. Sluit het venster met de knop “close” rechts bovenaan.

7. Voor een beperkt aantal teksten is er een Engelse vertaling beschikbaar. De Engelstalige versie van een wettekst opvragen kan met de actie “Engelse vertaling”. U kan daarna terug de Nederlandse tekst tonen met dezelfde actie.

8. Wanneer u klikt op de actie “Toon helemaal” worden alle subniveaus van het desbetreffende onderdeel opengeklapt.

9. De actie “Toon definities” zorgt ervoor dat u op bepaalde begrippen in de tekst kan klikken. Wanneer u op de link van een begrip klikt, zal u doorverwezen worden naar de definitie van dat begrip.

10. De overige acties in het menu “Extra” en de acties in het menu “Versies” worden in één van de volgende helppagina’s toegelicht.

11. Klik opnieuw op de titel van een boek, of onderdeel van een boek, om het te sluiten.

12. Het blokje “Recent geraadpleegd” aan de rechterkant toont een oplijsting van inhoud die u onlangs bekeken hebt. Klik op één van de linken om dit onderdeel opnieuw weer te geven.