Art. 12.

Naast de leidend ambtenaar van het Departement worden de volgende personen aangesteld als gewestelijke toezichthouders:

1 de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, die de leidend ambtenaar van het Departement aanstelt;
2 de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen, die de leidend ambtenaar van het Departement aanstelt;
3 de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor erkenningen, die de leidend ambtenaar van het Departement aanstelt;
4 de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen, die de leidend ambtenaar van het Departement aanstelt;
5 de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor de handhaving van het milieubeheerrecht, die de minister aanstelt;
5/1 de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor het beheer van de bossen en de natuurgebieden van de overheid, die de minister aanstelt;
5/2 de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor het beleid inzake het milieubeheerrecht, die de minister aanstelt;
6 de door de leidend ambtenaar van de OVAM aan te stellen personeelsleden van de OVAM;
7 [...]
8 [...]
9 de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor operationeel waterbeheer, die de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij aanstelt;
9/1 de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor de rapportering over water, die de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij aanstelt;
9/2 de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor grondwater, die de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij aanstelt;
10 de personeelsleden van de Mestbank, die de leidend ambtenaar van de Vlaamse Landmaatschappij aanstelt;
11 de door de leidend ambtenaar van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aan te stellen personeelsleden van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid;
12 de door de leidend ambtenaar van het Agentschap Wegen en Verkeer aan te stellen personeelsleden van het Agentschap Wegen en Verkeer;
13 de door de leidend ambtenaar van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken aan te stellen personeelsleden van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken;
14 de door de leidend ambtenaar van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust aan te stellen personeelsleden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust;
15 de door de leidend ambtenaar van het agentschapWaterwegen en Zeekanaal nv aan te stellen personeelsleden van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal nv;
16 de door de leidend ambtenaar van het agentschap De Scheepvaart aan te stellen personeelsleden van het agentschap De Scheepvaart.