Art. 6.5.4.1.

Opslaginstallaties dienen geplaatst [...] onder toezicht van een erkende technicus of een milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen. Na de plaatsing maar vr de ingebruikname stelt [...] de erkende technicus of een milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen een certificaat op waaruit ondubbelzinnig moet blijken dat de opslaginstallatie voldoet aan de bepalingen van dit hoofdstuk. Dit certificaat vermeldt bovendien de naam en het erkenningsnummer van [...] de erkende technicus of een milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.