Bijlage 2.3.1. Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

Artikel 1. Deze normen zijn bepalend voor de goede ecologische en goede chemische toestand, en moeten uiterlijk behaald worden op de data, vermeld in artikel 1.7.2.1.1, 2, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecordineerd op 15 juni 2018.

Art. 2. De oppervlaktewateren moeten, naargelang hun indeling in categorie en type, voldoen aan de volgende richtwaarden:

Categorie rivieren:

1 voor de oppervlaktewateren van het type kleine beek (Bk) en voor de niet in de stroomgebiedbeheerplannen afgebakende waterlichamen die behoren tot de categorie rivieren, gelden de onderstaande richtwaarden:

Parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

zoutgehalte

elektrische geleidbaarheid

chloride

sulfaat

S/cm

mg/l

mg/l

90-percentiel

90-percentiel

gemiddelde

600

120

90

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

6,5 - 8,5

nutrinten

Kjeldahl-stikstof

nitraat

totaal stikstof

totaal fosfor

orthofosfaat

mg N/l

mg N/l

mg N/l

mg P/l

mg P/l

90-percentiel

90-percentiel

Zomerhalfjaargemiddelde

Zomerhalfjaargemiddelde

gemiddelde

6

10

4

0,14

0,10

diversen

zwevende stoffen

mg/l

90-percentiel

50

biologische parameter

EKC-macrofyten

EKC-fytobenthos

EKC-macro-invertebraten

EKC-visfauna

minimum

minimum

minimum

minimum

0,6

0,6

0,7

0,65

2 voor de oppervlaktewateren van het type kleine beek Kempen (BkK) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

zoutgehalte

elektrische geleidbaarheid

chloride

sulfaat

S/cm

mg/l

mg/l

90-percentiel

90-percentiel

gemiddelde

600

120

90

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

5,5 - 8,5

nutrinten

Kjeldahl-stikstof

nitraat

totaal stikstof

totaal fosfor

orthofosfaat

mg N/l

mg N/l

mg N/l

mg P/l

mg P/l

90-percentiel

90-percentiel

zomerhalfjaargemiddelde

zomerhalfjaargemiddelde

gemiddelde

6

10

4

0,14

0,07

diversen

zwevende stoffen

mg/l

90-percentiel

50

biologische parameter

EKC-macrofyten

EKC-fytobenthos

EKC-macro-invertebraten

EKC-visfauna

minimum

minimum

minimum

minimum

0,6

0,6

0,7

0,65

3 voor de oppervlaktewateren van het type grote beek (Bg) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

zoutgehalte

elektrische geleidbaarheid

chloride

sulfaat

S/cm

mg/l

mg/l

90-percentiel

90-percentiel

gemiddelde

600

120

90

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

6,5 - 8,5

nutrinten

Kjeldahl-stikstof

nitraat

totaal stikstof

totaal fosfor

orthofosfaat

mg N/l

mg N/l

mg N/l

mg P/l

mg P/l

90-percentiel

90-percentiel

zomerhalfjaargemiddelde

zomerhalfjaargemiddelde

gemiddelde

6

10

4

0,14

0,10

diversen

zwevende stoffen

mg/l

90-percentiel

50

biologische parameter

EKC-macrofyten

EKC-fytobenthos

EKC-macro-invertebraten

EKC-visfauna

minimum

minimum

minimum

minimum

0,6

0,6

0,7

0,65

4 voor de oppervlaktewateren van het type grote beek Kempen (BgK) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

zoutgehalte

elektrische geleidbaarheid

chloride

sulfaat

S/cm

mg/l

mg/l

90-percentiel

90-percentiel

gemiddelde

600

120

90

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

5,5 - 8,5

nutrinten

Kjeldahl-stikstof

nitraat

totaal stikstof

totaal fosfor

orthofosfaat

mg N/l

mg N/l

mg N/l

mg P/l

mg P/l

90-percentiel

90-percentiel

zomerhalfjaargemiddelde

zomerhalfjaargemiddelde

gemiddelde

6

10

4

0,14

0,07

diversen

zwevende stoffen

mg/l

90-percentiel

50

biologische parameter

EKC-macrofyten

EKC-fytobenthos

EKC-macro-invertebraten

EKC-visfauna

minimum

minimum

minimum

minimum

0,6

0,6

0,7

0,65

5 voor de oppervlaktewateren van het type kleine rivier (Rk) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg/l

%

mg/l

mg/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

zoutgehalte

elektrische geleidbaarheid

chloride

sulfaat

S/cm

mg/l

mg/l

90-percentiel

90-percentiel

gemiddelde

600

120

90

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

6,5 - 8,5

nutrinten

Kjeldahl-stikstof

nitraat

totaal stikstof

totaal fosfor

orthofosfaat

mg N/l

mg N/l

mg N/l

mg P/l

mg P/l

90-percentiel

90-percentiel

zomerhalfjaargemiddelde

zomerhalfjaargemiddelde

gemiddelde

6

5,65

4

0,14

0,12

diversen

zwevende stoffen

mg/l

90-percentiel

50

biologische parameter

EKC-macrofyten

EKC-fytobenthos

EKC-macro-invertebraten

EKC-visfauna

minimum

minimum

minimum

minimum

0,6

0,6

0,7

0,65

6 voor de oppervlaktewateren van het type grote rivier (Rg) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

zoutgehalte

elektrische geleidbaarheid

chloride

sulfaat

S/cm

mg/l

mg/l

90-percentiel

90-percentiel

gemiddelde

1000

200

150

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

6,5 - 8,5

nutrinten

Kjeldahl-stikstof

nitraat

totaal stikstof

totaal fosfor

orthofosfaat

mg N/l

mg N/l

mg N/l

mg P/l

mg P/l

90-percentiel

90-percentiel

Zomerhalfjaargemiddelde

Zomerhalfjaargemiddelde

gemiddelde

6

5,65

2,5

0,14

0,14

diversen

zwevende stoffen

mg/l

90-percentiel

50

biologische parameter

EKC-fytoplankton

EKC-macrofyten

EKC-fytobenthos

EKC-macro-invertebraten

EKC-visfauna

minimum

minimum

minimum

minimum

minimum

0,75*

0,6

0,6

0,7

0,65

* bij stroomsnelheid < 0,1 m/s

7 voor de oppervlaktewateren van het type zeer grote rivier (Rzg) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

zoutgehalte

elektrische geleidbaarheid

chloride

sulfaat

S/cm

mg/l

mg/l

90-percentiel

90-percentiel

gemiddelde

1000

200

150

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

6,5 - 8,5

nutrinten

Kjeldahl-stikstof

nitraat

totaal stikstof

totaal fosfor

orthofosfaat

mg N/l

mg N/l

mg N/l

mg P/l

mg P/l

90-percentiel

90-percentiel

Zomerhalfjaargemiddelde

Zomerhalfjaargemiddelde

gemiddelde

6

5,65

2,5

0,14

0,12

diversen

zwevende stoffen

mg/l

90-percentiel

50

biologische parameter

EKC-fytoplankton

EKC-macrofyten

EKC-fytobenthos

EKC-macro-invertebraten

EKC-visfauna

minimum

minimum

minimum

minimum

minimum

0,75*

0,6

0,6

0,7

0,65

* bij stroomsnelheid < 0,1 m/s

8 voor de oppervlaktewateren van het type zoete polderwaterloop (Pz) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

zoutgehalte

elektrische geleidbaarheid

chloride

sulfaat

S/cm

mg/l

mg/l

90-percentiel

90-percentiel

gemiddelde

1000

200

150

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

6,5 - 8,5

nutrinten

Kjeldahl-stikstof

nitraat

totaal stikstof

totaal fosfor

orthofosfaat

mg N/l

mg N/l

mg N/l

mg P/l

mg P/l

90-percentiel

90-percentiel

zomerhalfjaargemiddelde

zomerhalfjaargemiddelde

gemiddelde

6

5,65

4

0,14

0,10

diversen

zwevende stoffen

mg/l

90-percentiel

50

biologische parameter

EKC-fytoplankton

EKC-macrofyten

EKC-fytobenthos

EKC-macro-invertebraten

EKC-visfauna

minimum

minimum

minimum

minimum

minimum

0,75*

0,6

0,6

0,6

0,65

* bij stroomsnelheid < 0,1 m/s

9 voor de oppervlaktewateren van het type brakke polderwaterloop (Pb) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

zoutgehalte

elektrische geleidbaarheid

chloride

sulfaat

S/cm

mg/l

mg/l

zomerhalfjaargemiddelde

zomerhalfjaargemiddelde

zomerhalfjaargemiddelde

15000

300-10000

2250

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

7,0 - 9,0

nutrinten

Kjeldahl-stikstof

nitraat

totaal stikstof

totaal fosfor

orthofosfaat

mg N/l

mg N/l

mg N/l

mg P/l

mg P/l

90-percentiel

90-percentiel

zomerhalfjaargemiddelde

zomerhalfjaargemiddelde

gemiddelde

6

5,65

4

0,14

0,14

diversen

zwevende stoffen

mg/l

90-percentiel

50

biologische parameter

EKC-fytoplankton

EKC-macrofyten

EKC-fytobenthos

EKC-macro-invertebraten

EKC-visfauna

minimum

minimum

minimum

minimum

minimum

0,75*

0,6

0,6

0,6

0,65

* bij stroomsnelheid < 0,1 m/s

10 voor de oppervlaktewateren van het type zoet, mesotidaal laaglandestuarium (Mlz) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

zoutgehalte

elektrische geleidbaarheid

chloride

sulfaat

S/cm

mg/l

mg/l

90-percentiel

90-percentiel

gemiddelde

1000

200

150

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

6,5 - 8,5

nutrinten

Kjeldahl-stikstof

nitraat

totaal stikstof

totaal fosfor

orthofosfaat

mg N/l

mg N/l

mg N/l

mg P/l

mg P/l

90-percentiel

90-percentiel

zomerhalfjaargemiddelde

zomerhalfjaargemiddelde

gemiddelde

6

5,65

2,5

0,14

0,14

diversen

doorzicht

m

90-percentiel

0,7

Categorie Overgangswateren:

11 voor de oppervlaktewateren van het type zwak brak (oligohalien), macrotidaal laaglandestuarium (O1o) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

7,0 - 9,0

nutrinten

Kjeldahl-stikstof

nitraat

totaal stikstof

totaal fosfor

orthofosfaat

mg N/l

mg N/l

mg N/l

mg P/l

mg P/l

90-percentiel

90-percentiel

zomerhalfjaargemiddelde

zomerhalfjaargemiddelde

gemiddelde

6

5,65

2,5

0,14

0,14

diversen

doorzicht

m

90-percentiel

0,7

12 voor de oppervlaktewateren van het type brak, macrotidaal laaglandestuarium (O1b) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

7,5 - 9,0

nutrinten

nitraat+nitriet+ammonium

orthofosfaat

mg N/l

mg P/l

wintergemiddelde

gemiddelde

0,49

0,07

diversen

doorzicht

m

90-percentiel

0,7**

** uitgezonderd de mortaliteitszone voor fytoplankton voor O1b

13 voor de oppervlaktewateren van het type zout, mesotidaal laaglandestuarium (O2zout) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

7,5 - 9,0

nutrinten

nitraat+nitriet+ammonium

orthofosfaat

mg N/l

mg P/l

wintergemiddelde

gemiddelde

0,49

0,07

diversen

doorzicht

m

90-percentiel

0,7

Categorie meren:

14 voor de oppervlaktewateren van het type circumneutraal, sterk gebufferd meer (Cb) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

zoutgehalte

elektrische geleidbaarheid

chloride

sulfaat

S/cm

mg/l

mg/l

90-percentiel

90-percentiel

gemiddelde

350

70

50

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

5,5 - 7,5

nutrinten

totaal stikstof

totaal fosfor

mg N/l

mg P/l

zomerhalfjaargemiddelde

zomerhalfjaargemiddelde

1,3

0,04

diversen

doorzicht

m

zomerhalfjaargemiddelde

0,9

biologische parameter

EKC-fytoplankton

EKC-macrofyten

EKC-fytobenthos

EKC-macro-invertebraten

EKC-visfauna

minimum

minimum

minimum

minimum

minimum

0,60

0,6

0,6

0,7

0,6

15 voor de oppervlaktewateren van het type matig ionenrijk, alkalisch meer (Ami) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

zoutgehalte

elektrische geleidbaarheid

chloride

sulfaat

S/cm

mg/l

mg/l

90-percentiel

90-percentiel

gemiddelde

750

140

100

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

6,5 - 8,5

nutrinten

totaal stikstof

totaal fosfor

mg N/l

mg P/l

zomerhalfjaargemiddelde

zomerhalfjaargemiddelde

1,3

0,070

diversen

doorzicht

m

zomerhalfjaargemiddelde

0,9

biologische parameter

EKC-fytoplankton

EKC-macrofyten

EKC-fytobenthos

EKC-macro-invertebraten

EKC-visfauna

minimum

minimum

minimum

minimum

minimum

0,60

0,6

0,6

0,7

0,6

16 voor de oppervlaktewateren van het type groot, diep, eutroof, alkalisch meer (Awe) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

zoutgehalte

elektrische geleidbaarheid

chloride

sulfaat

S/cm

mg/l

mg/l

90-percentiel

90-percentiel

gemiddelde

750

140

100

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

6,5 - 8,5

nutrinten

totaal stikstof

totaal fosfor

mg N/l

mg P/l

zomerhalfjaargemiddelde

zomerhalfjaargemiddelde

1,3

0,055

diversen

doorzicht

m

zomerhalfjaargemiddelde

1,8

biologische parameter

EKC fytoplankton

EKC macrofyten

EKC fytobenthos

EKC macro-invertebraten

EKC visfauna

minimum

minimum

minimum

minimum

minimum

0,60

0,6

0,6

0,7

0,6

17 voor de oppervlaktewateren van het type groot, diep, oligotroof tot mesotroof, alkalisch meer (Awom) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

zoutgehalte

elektrische geleidbaarheid

chloride

sulfaat

S/cm

mg/l

mg/l

90-percentiel

90-percentiel

gemiddelde

750

140

100

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

6,5 - 8,5

nutrinten

totaal stikstof

totaal fosfor

mg N/l

mg P/l

zomerhalfjaargemiddelde

zomerhalfjaargemiddelde

1

0,04

diversen

doorzicht

m

zomerhalfjaargemiddelde

1,8

biologische parameter

EKC-fytoplankton

EKC-macrofyten

EKC-fytobenthos

EKC-macro-invertebraten

EKC-visfauna

minimum

minimum

minimum

minimum

minimum

0,60

0,6

0,6

0,7

0,6

18 voor de oppervlaktewateren van het type ionenrijk, alkalisch meer (Ai), evenals voor de niet in de stroomgebiedbeheerplannen afgebakende meren, gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

zoutgehalte

elektrische geleidbaarheid

chloride

sulfaat

S/cm

mg/l

mg/l

90-percentiel

90-percentiel

gemiddelde

1000

200

150

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

6,5 - 8,5

nutrinten

totaal stikstof

totaal fosfor

mg N/l

mg P/l

zomerhalfjaargemiddelde

zomerhalfjaargemiddelde

1,3

0,105

diversen

doorzicht

m

zomerhalfjaargemiddelde

0,9

biologische parameter

EKC-fytoplankton

EKC-macrofyten

EKC-fytobenthos

EKC-macro-invertebraten

EKC-visfauna

minimum

minimum

minimum

minimum

minimum

0,60

0,6

0,6

0,7

0,6

19 voor de oppervlaktewateren van het type alkalisch duinwater (Ad) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

zoutgehalte

elektrische geleidbaarheid

chloride

sulfaat

S/cm

mg/l

mg/l

90-percentiel

90-percentiel

gemiddelde

1000

200

150

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

7,5 - 9,0

nutrinten

totaal stikstof

totaal fosfor

mg N/l

mg P/l

zomerhalfjaargemiddelde

zomerhalfjaargemiddelde

1,3

0,045

diversen

doorzicht

m

zomerhalfjaargemiddelde

0,9

biologische parameter

EKC-fytoplankton

EKC-macrofyten

EKC-fytobenthos

EKC-macro-invertebraten

EKC-visfauna

minimum

minimum

minimum

minimum

minimum

0,60

0,6

0,6

0,7

0,6

20 voor de oppervlaktewateren van het type zeer licht brak meer (Bzl) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

zoutgehalte

elektrische geleidbaarheid

chloride

sulfaat

S/cm

mg/l

mg/l

90-percentiel

90-percentiel

gemiddelde

15000

3000

400

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

6,0 - 9,0

nutrinten

totaal stikstof

totaal fosfor

mg N/l

mg P/l

zomerhalfjaargemiddelde

zomerhalfjaargemiddelde

1,8

0,11

diversen

doorzicht

m

zomerhalfjaargemiddelde

0,9

biologische parameter

EKC-fytoplankton

EKC-macrofyten

EKC-fytobenthos

EKC-macro-invertebraten

EKC-visfauna

minimum

minimum

minimum

minimum

minimum

0,60

0,6

0,6

0,7

0,6

21 voor de oppervlaktewateren van het type circumneutraal, zwak gebufferd meer (Czb) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

zoutgehalte

elektrische geleidbaarheid

chloride

sulfaat

S/cm

mg/l

mg/l

90-percentiel

90-percentiel

gemiddelde

250

50

40

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

5,5 - 7,5

nutrinten

totaal stikstof

totaal fosfor

mg N/l

mg P/l

zomerhalfjaargemiddelde

zomerhalfjaargemiddelde

1,3

0,03

diversen

doorzicht

m

zomerhalfjaargemiddelde

0,9

biologische parameter

EKC-fytoplankton

EKC-macrofyten

EKC-fytobenthos

EKC-macro-invertebraten

EKC-visfauna

minimum

minimum

minimum

minimum

minimum

0,60

0,6

0,6

0,7

0,6

22 voor de oppervlaktewateren van het type circumneutraal, ijzerrijk meer (CFe) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

zoutgehalte

elektrische geleidbaarheid

chloride

sulfaat

S/cm

mg/l

mg/l

90-percentiel

90-percentiel

gemiddelde

350

70

50

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

5,5 - 7,5

nutrinten

totaal stikstof

totaal fosfor

mg N/l

mg P/l

zomerhalfjaargemiddelde

zomerhalfjaargemiddelde

1,3

0,04

diversen

doorzicht

m

zomerhalfjaargemiddelde

0,9

biologische parameter

EKC-fytoplankton

EKC-macrofyten

EKC-fytobenthos

EKC-macro-invertebraten

EKC-visfauna

minimum

minimum

minimum

minimum

minimum

0,60

0,6

0,6

0,7

0,6

23 voor de oppervlaktewateren van het type sterk zuur meer (Zs) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

zoutgehalte

elektrische geleidbaarheid

chloride

sulfaat

S/cm

mg/l

mg/l

90-percentiel

90-percentiel

gemiddelde

100

20

15

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

4,5 - 6,5

nutrinten

totaal stikstof

totaal fosfor

mg N/l

mg P/l

zomerhalfjaargemiddelde

zomerhalfjaargemiddelde

1,3

0,03

diversen

doorzicht

m

zomerhalfjaargemiddelde

0,9

biologische parameter

EKC - fytoplankton

EKC-macrofyten

EKC-fytobenthos

EKC-macro-invertebraten

EKC-visfauna

minimum

minimum

minimum

minimum

minimum

0,60

0,6

0,6

0,7

0,6

24 voor de oppervlaktewateren van het type matig zuur meer (Zm) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

zoutgehalte

elektrische geleidbaarheid

chloride

sulfaat

S/cm

mg/l

mg/l

90-percentiel

90-percentiel

gemiddelde

100

20

15

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

4,5 - 6,5

nutrinten

totaal stikstof

totaal fosfor

mg N/l

mg P/l

zomerhalfjaargemiddelde

zomerhalfjaargemiddelde

1,3

0,03

diversen

doorzicht

m

zomerhalfjaargemiddelde

0,9

biologische parameters

EKC-fytoplankton

EKC-macrofyten

EKC-fytobenthos

EKC-macro-invertebraten

EKC-visfauna

minimum

minimum

minimum

minimum

minimum

0,60

0,6

0,6

0,7

0,6

25 voor de oppervlaktewateren van het type sterk brak meer (Bs) gelden de onderstaande richtwaarden:

parameter

eenheid

toetswijze

milieukwaliteitsnorm

thermische omstandigheden

temperatuur

impact thermische lozing

C

C

maximum

maximum

25

+ 3

zuurstofhuishouding

opgeloste zuurstof (concentratie)

opgeloste zuurstof (verzadiging)

biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

chemisch zuurstofverbruik (CZV)

mg O2/l

%

mg O2/l

mg O2/l

10-percentiel

maximum

90-percentiel

90-percentiel

6

120

6

30

verzuringstoestand

zuurtegraad (pH)

pH-eenheid

minimum - maximum

7,5 - 9,0

nutrinten

totaal stikstof

totaal fosfor

mg N/l

mg P/l

zomerhalfjaargemiddelde

zomerhalfjaargemiddelde

1,8

0,11

diversen

doorzicht

m

zomerhalfjaargemiddelde

0,9

Art. 3. 1.

De oppervlaktewateren moeten naargelang hun indeling in categorie voldoen aan de richtwaarden, opgenomen in de tabel, vermeld in paragraaf 4.


2.

De milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, opgenomen in de tabel, vermeld in paragraaf 4, worden altijd uitgedrukt als een totale concentratie in het volledige watermonster, met uitzondering van de metalen waar de milieukwaliteitsnorm betrekking heeft op de opgeloste concentratie of, indien aangegeven in voetnoot (J), op de bio-beschikbare fractie. De opgeloste concentratie slaat op de opgeloste fase van een watermonster die wordt verkregen door filtratie over een filter van 0.45 μm of door een gelijkwaardige voorbehandeling.


3.

Voor de indelingscriteria die lager liggen dan de rapportagegrens, vermeld in artikel 4 van bijlage 4.2.5.2 van titel II van het VLAREM, geldt dat de bedrijven vergunningsplichtig zijn voor deze parameter zodra de concentratie in het afvalwater boven de rapportagegrens ligt. Als de rapportagegrens in de toekomst evolueert tot onder het indelingscriterium, geldt uiteraard het indelingscriterium.


4.

Voor de onderstaande tabel geldt de onderstaande legende:

1 kolommen “Milieukwaliteitsnorm gemiddelde” (JG-MKN): in deze kolommen is de milieukwaliteitsnorm uitgedrukt als jaargemiddelde. Tenzij anders is aangegeven, is die van toepassing op de totale concentratie van alle isomeren;
2 kolommen “Milieukwaliteitsnorm maximum” (MAC-MKN): in deze kolommen is de milieukwaliteitsnorm uitgedrukt als maximaal aanvaardbare concentratie. Als voor de MAC-MKN “niet van toepassing” wordt aangegeven, worden de JG-MKN-waarden verondersteld bescherming te bieden tegen kortdurende verontreinigingspieken in continue lozingen, aangezien die aanzienlijk lager liggen dan de op basis van acute toxiciteit afgeleide waarden. Als voetnoot (D) van toepassing is, betekent dit dat er onvoldoende data beschikbaar waren om een MAC-MKN af te leiden;
3 kolom “Biotanorm”: in deze kolom wordt de biotanorm vermeld;
4 kolom “Indelingscriterium GS”: de concentratie vanaf wanneer het afvalwater beschouwd moet worden als “bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen”;
5 kolom “Europese context”: daarin wordt aangegeven of de stof genormeerd is vanuit Europa, en wordt vastgelegd wat de prioritaire stoffen zijn en de prioritair gevaarlijke stoffen conform lijst III van bijlage 2C;
6 PS = prioritaire stof: voor deze stoffen moeten conform artikel 1.2.2, eerste lid, 2, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecordineerd op 15 juni 2018 maatregelen getroffen worden die gericht zijn op progressieve vermindering;
7 PGS = prioritair gevaarlijke stof: daarvoor moeten conform artikel 1.2.2, eerste lid, 2, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecordineerd op 15 juni 2018 maatregelen getroffen worden met het oog op stopzetting of geleidelijke beindiging van lozingen, emissies en verliezen;
8 VS = een aantal verontreinigende stoffen: bij de Europese richtlijn Gevaarlijke Stoffen (2006/11/EG – dat is de gecodificeerde versie van de vroegere richtlijn 76/464/EEG) werden indertijd via een aantal dochterrichtlijnen voor achttien parameters milieukwaliteitsnormen opgelegd. Tien van die stoffen zijn opnieuw opgenomen als prioritaire stof en krijgen een nieuwe norm op Europees niveau. De acht overige parameters worden niet aangeduid als prioritaire stof (en vallen dus onder “andere verontreinigende stoffen”); hun bestaande norm is overgenomen in richtlijn 2008/105/EG;
9 () = het volgnummer van de stof of stofgroep, vermeld in de richtlijnen 2008/105/EG en 2013/39/EG en overgenomen in lijst III van bijlage 2C.
10

kolom “CAS-nummer”: het nummer van de stof of stofgroep volgens de CAS-nummering (Chemical Abstract Services).”.

RIVIEREN EN MEREN

OVERGANGSWATER

CAS-nummer

Parameter

Eenheid

Milieu-
kwaliteitsnorm
gemiddelde

(JG-MKN)

Milieu-
kwaliteitsnorm
maximum

(MAC-MKN)

Milieu-
kwaliteitsnorm
gemiddelde

(JG-MKN)

Milieu-
kwaliteitsnorm maximum

(MAC-MKN)

Bio-
tanorm
(g/kg nat gewicht)

Indelings-
criterium GS

Europese Context

gevaarlijke stoffen: organische stoffen

309-00-2

aldrin

g/l

Σ = 0,01

niet van toepassing

Σ = 0,005

niet van toepassing

Σ = 0,01

VS

60-57-1

dieldrin

72-20-8

endrin

465-73-6

isodrin

95-85-2

2-amino-4-chloorfenol

g/l

10

niet van toepassing

10

niet van toepassing

10

2642-71-9

azinfos-ethyl

g/l

0,01

0,1

0,01

0,1

0,01

86-50-0

azinfos-methyl

g/l

0,002

0,01

0,002

0,01

0,002

71-43-2

benzeen

g/l

10

50

8

50

10

PS (4)

92-87-5

benzidine

g/l

0,6

6

0,6

6

0,6

100-44-7

alfa-chloortolueen (benzylchloride)

g/l

1

10

1

10

1

98-87-3

alfa-alfa-dichloortolueen (benzalchloride)

g/l

5

niet van toepassing

5

niet van toepassing

5

74070-46-5

aclonifen

g/l

0,12

0,12

0,012

0,012

0,12

PS (38)

42576-02-3

bifenox

g/l

0,012

0,04

0,0012

0,004

0,012

PS (39)

28159-98-0

cybutryne

g/l

0,0025

0,016

0,0025

0,016

0,0025

PS (40)

52315-07-8

cypermethrin

g/l

0,00008

0,0006

0,000008

0,00006

0,00008

PS (41)

(A)

dioxinen en dioxineachtige verbindingen

g/l

0,0065 (B)(C)

rapportage-
grens

PGS (37)

92-52-4

difenyl

g/l

2

10

2

10

2

56-23-5

koolstoftetrachloride

g/l

12

niet van toepassing

12

niet van toepassing

12

VS

302-17-0

trichlooracetal-dehyde-hydraat

g/l

500

5000

500

5000

500

57-74-9

cis-chloordaan trans-chloordaan

g/l

Σ = 0,002

Σ = 0,04

Σ = 0,002

Σ = 0,04

Σ = 0,002

79-11-8

chloorazijnzuur

g/l

0,6

3

0,6

3

0,6

95-51-2

o-chlooraniline

g/l

Σ = 1

Σ = 5

Σ = 1

Σ = 5

Σ = 1

108-42-9

m-chlooraniline

106-47-8

p-chlooraniline

108-90-7

chloorbenzeen

g/l

6

40

6

40

6

97-00-7

1-chloor-2,4-dinitrobenzeen

g/l

5

20

5

20

5

107-07-3

2-chloorethanol

g/l

30

300

30

300

30

67-66-3

chloroform

g/l

2,5

niet van toepassing

2,5

niet van toepassing

2,5

PS (32)

59-50-7

4-chloor-3-methylfenol

g/l

9

90

9

90

9

90-13-1

1-chloornaftaleen

g/l

Σ = 1

Σ = 40

Σ = 1

Σ = 40

Σ = 1

91-58-7

2-chloornaftaleen

89-63-4

4-chloor-2-nitroaniline

g/l

2

20

2

20

2

88-73-3

1-chloor-2-nitrobenzeen

g/l

Σ = 3

Σ = 60

Σ = 3

Σ = 60

Σ = 3

121-73-3

1-chloor-3-nitrobenzeen

100-00-5

1-chloor-4-nitrobenzeen

chloornitrotoluenen

g/l

Σ = 3

Σ = 40

Σ = 3

Σ = 40

Σ = 3

95-57-8

2-chloorfenol

g/l

Σ = 20

Σ = 120

Σ = 20

Σ = 120

Σ = 20

108-43-0

3-chloorfenol

106-48-9

4-chloorfenol

126-99-8

2-chloor-1,3-butadieen

g/l

10

niet van toepassing

10

niet van toepassing

10

107-05-1

3-chloorpropeen

g/l

3

30

3

30

3

95-49-8

2-chloortolueen

g/l

Σ = 3

Σ = 200

Σ = 3

Σ = 200

Σ = 3

108-41-8

3-chloortolueen

106-43-4

4-chloortolueen

615-65-6

2-chloor-para-toludine

g/l

Σ = 8

Σ = 60

Σ = 8

Σ = 60

Σ = 8

chloortoludinen (andere dan 2-chloor-para-toludine)

56-72-4

cumafos

g/l

0,001

0,01

0,001

0,01

0,001

108-77-0

2,4,6-trichloor-1,3,5-triazine

g/l

0,1

niet van toepassing

0,1

niet van toepassing

0,1

94-75-7

(2,4-dichloorfenoxy)-azijnzuur (2,4-D)

g/l

20

200

20

200

20

(D)

DDT totaal

g/l

Σ = 0,025

niet van toepassing

Σ = 0,025

niet van toepassing

Σ = 0,025

VS

50-29-3

p,p'-DDT

g/l

0,01

niet van toepassing

0,01

niet van toepassing

0,01

VS

8065-48-3

demeton

g/l

0,05

0,5

0,05

0,5

0,05

106-93-4

1,2-dibroomethaan

g/l

0,003

0,4

0,003

0,4

0,003

683-18-1

dibutyltindichloride

g Sn/l

Σ = 0,08

Σ = 0,7

Σ = 0,08

Σ = 0,7

Σ = 0,08

818-08-6

dibutyltinoxide

dibutyltinzouten

608-27-5

2,3-dichlooraniline

g/l

Σ = 0,2

Σ = 0,6

Σ = 0,2

Σ = 0,6

Σ = 0,2

554-00-7

2,4-dichlooraniline

95-82-9

2,5-dichlooraniline

608-31-1

2,6-dichlooraniline

626-43-7

3,5-dichlooraniline

95-76-1

3,4-dichlooraniline

95-50-1

1,2-dichloorbenzeen

g/l

Σ = 20

Σ = 70

Σ = 20

Σ = 70

Σ = 20

541-73-1

1,3-dichloorbenzeen

106-46-7

1,4-dichloorbenzeen

dichloorbenzidines

g/l

0,5

5

0,5

5

0,5

108-60-1

bis-(2-chloorisopropyl)-ether

g/l

10

niet van toepassing

10

niet van toepassing

10

75-34-3

1,1-dichloorethaan

g/l

100

8000

100

8000

100

107-06-2

1,2-dichloorethaan (EDC)

g/l

10

niet van toepassing

10

niet van toepassing

10

PS (10)

75-35-4

1,1-dichlooretheen

g/l

50

500

50

500

50

540-59-0

1,2-dichlooretheen, cis

g/l

Σ = 10

Σ = 100

Σ = 10

Σ = 100

Σ = 10

1,2-dichlooretheen, trans

75-09-2

dichloormethaan

g/l

20

niet van toepassing

20

niet van toepassing

20

PS (11)

dichloornitrobenze-nen

g/l

3

60

3

60

3

120-83-2

2,4-dichloorfenol

g/l

2

70

2

70

2

78-87-5

1,2-dichloorpropaan

g/l

400

1000

400

1000

400

96-23-1

1,3-dichloor-2-propanol

g/l

100

2000

100

2000

100

542-75-6

1,3-dichloorpropeen, cis

g/l

Σ = 2

Σ = 20

Σ = 2

Σ = 20

Σ = 2

1,3-dichloorpropeen, trans

78-88-6

2,3-dichloorpropeen

g/l

2

20

2

20

2

120-36-5

dichlorprop

g/l

20

200

20

200

20

115-32-2

dicofol

g/l

0,0013

niet van toepassing (E)

0,000032

niet van toepassing (E)

33

rapportagegrens

PGS (34)

62-73-7

dichloorvos

g/l

0,0006

0,0007

0,00006

0,00007

0,0006

PS (42)

109-89-7

diethylamine

g/l

30

200

30

200

30

60-51-5

dimethoaat

g/l

0,02

0,2

0,02

0,2

0.02

124-40-3

dimethylamine

g/l

6

80

6

80

6

298-04-4

disulfoton

g/l

0,01

0,07

0,01

0,07

0,01

115-29-7

α-endosulfan

g/l

Σ = 0,005

Σ = 0,01

Σ = 0,0005

Σ = 0,004

Σ = 0,005

PGS (14)

β-endosulfan

106-89-8

1-chloor-2,3-epoxypropaan (epichloorhydrine)

g/l

10

100

10

100

10

100-41-4

ethylbenzeen

g/l

5

50

5

50

5

122-14-5

fenitrothion

g/l

0,0009

0,002

0,0009

0,002

0,0009

55-38-9

fenthion

g/l

0,0002

0,002

0,0002

0,002

0,0002

118-74-1

hexachloorbenzeen (HCB)

g/l

0,05

0,05

10 (F)

rapportagegrens

PGS (16)

87-68-3

hexachloorbutadieen (HCBD)

g/l

0,6

0,6

55 (G)

rapportagegrens

PGS (17)

(H)

hexabroom-cyclododecaan (HBCDD)

g/l

0,0016

0,5

0,0008

0,05

167

rapportagegrens

PGS (43)

76-44-8 / 1024-57-3

heptachloor en heptachloorepoxide

g/l

0,0000002

0,0003

0,00000001

0,00003

0,0067

rapportagegrens

PGS (44)

608-73-1

α-hexachloorcyclo-hexaan (α-HCH)

g/l

Σ = 0,02

Σ = 0,04

Σ = 0,002

Σ = 0,02

Σ = 0,02

PGS (18)

β-hexachloorcyclo-hexaan (β-HCH)

Y-hexachloorcyclo-hexaan (Y-HCH)

σ-hexachloorcyclo-hexaan (σ-HCH)

67-72-1

hexachloorethaan

g/l

3

80

3

80

3

98-82-8

isopropylbenzeen

g/l

1

10

1

10

1

330-55-2

linuron

g/l

0,3

0,7

0,3

0,7

0,3

121-75-5

malathion

g/l

0,0008

0,003

0,0008

0,003

0,0008

94-74-6

MCPA

g/l

0,7

20

0,7

20

0,7

93-65-2

mecoprop (MCPP)

g/l

10

40

10

40

10

10265-92-6

methamidofos

g/l

0,3

3

0,3

3

0,3

7786-34-7

mevinfos

g/l

0,002

0,02

0,002

0,02

0,002

1746-81-2

monolinuron

g/l

0,3

10

0,3

10

0,3

1113-02-6

omethoaat

g/l

0,02

0,2

0,02

0,2

0,02

301-12-2

oxydemeton-methyl

g/l

0,4

4

0,4

4

0,4

50-32-8

benzo(a)pyreen

g/l

0,00017

0,27

0,00017

0,027

5

rapportagegrens

PGS (28)

205-99-2

benzo(b)fluoran-teen

g/l

(I)

0,017

(I)

0,017

(I)

Σ = 0,03

PGS (28)

207-08-9

benzo(k)fluoran-teen

g/l

(I)

0,017

(I)

0,017

(I)

PGS (28)

191-24-2

benzo(g,h,i)pery-leen

g/l

(I)

0,0082

(I)

0,00082

(I)

Σ = 0,002

PGS (28)

193-39-5

indeno(1,2,3-cd)pyreen

g/l

(I)

niet van toepassing

(I)

niet van toepassing

(I)

PGS (28)

206-44-0

fluoranteen

g/l

0,0063

0,12

0,0063

0,12

30

rapportagegrens

PS (15)

120-12-7

antraceen

g/l

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

PGS (2)

91-20-3

naftaleen

g/l

2

130

2

130

2

PS (22)

85-01-8

fenantreen

g/l

0,1

niet van toepassing

0,1

niet van toepassing

0,1

83-32-9

acenafteen

g/l

0,06

niet van toepassing

0,06

niet van toepassing

0,06

218-01-9

chryseen

g/l

1

niet van toepassing

1

niet van toepassing

1

56-55-3

benzo(a)antra-ceen

g/l

0,3

niet van toepassing

0,3

niet van toepassing

0,3

86-73-7

fluoreen

g/l

2

niet van toepassing

2

niet van toepassing

2

129-00-0

pyreen

g/l

0,04

niet van toepassing

0,04

niet van toepassing

0,04

208-96-8

acenaftyleen

g/l

4

niet van toepassing

4

niet van toepassing

4

53-70-3

dibenzo(a,h)an-traceen

g/l

0,5

niet van toepassing

0,5

niet van toepassing

0,5

56-38-2

parathion-ethyl

g/l

0,0002

0,004

0,0002

0,004

0,0002

298-00-0

parathion-methyl

g/l

0,01

0,02

0,01

0,02

0,01

7012-37-5

PCB 28

g/l

Σ = 0,002

Σ = 0,02

Σ = 0,002

Σ = 0,02

Σ = 0,002

35693-99-3

PCB 52

37680-73-2

PCB 101

31508-00-6

PCB 118

35065-28-2

PCB 138

35065-27-1

PCB 153

35065-29-3

PCB 180

87-86-5

pentachloorfenol

g/l

0,4

1

0,4

1

0,4

PS (27)

1763-23-1

perfluoroctaansul-fonzuur en zijn derivaten (PFOS)

g/l

0,00065

36

0,00013

7,2

9,1

rapportagegrens

PGS (35)

124495-18-7

quinoxyfen

g/l

0,15

2,7

0,015

0,54

0,15

PGS(36)

14816-18-3

foxim

g/l

0,02

0,2

0,02

0,2

0,02

709-98-8

propanil

g/l

0,2

3

0,2

3

0,2

1698-60-8

chloridazon (pyrazon)

g/l

10

20

10

20

10

122-34-9

simazine

g/l

1

4

1

4

1

PS (29)

93-76-5

(2,4,5-trichloorfenoxy)-azijnzuur (2,4,5-T)

g/l

2

20

2

20

2

1461-25-2

tetrabutyltin

g/l

0,012

0,12

0,012

0,12

0,01

95-94-3

1,2,4,5-tetrachloorbenzeen

g/l

9

30

9

30

9

79-34-5

1,1,2,2-tetrachloorethaan

g/l

100

900

100

900

100

886-50-0

terbutryn

g/l

0,065

0,34

0,0065

0,034

0,065

PS (45)

127-18-4

tetrachlooretheen (PER)

g/l

10

niet van toepassing

10

niet van toepassing

10

VS

108-88-3

tolueen

g/l

90

700

90

700

90

24017-47-8

triazofos

g/l

0,03

niet van toepassing

0,03

niet van toepassing

0,03

126-73-8

tri-n-butylfosfaat

g/l

40

100

40

100

40

36643-28-4

tributyltin

g/l

0,0002

0,0015

0,0002

0,0015

0,0002

PGS (30)

52-68-6

trichloorfon

g/l

0,001

0,01

0,001

0,01

0,001

12002-48-1

1,2,3-trichloorbenzeen

g/l

Σ = 0,4

niet van toepassing

Σ = 0,4

niet van toepassing

Σ = 0,4

PS (31)

1,2,4-trichloorbenzeen

1,3,5-trichloorbenzeen

71-55-6

1,1,1-trichloorethaan

g/l

20

50

20

50

20

79-00-5

1,1,2-trichloorethaan

g/l

20

300

20

300

20

79-01-6

trichloorethyleen (TRI)

g/l

10

niet van toepassing

10

niet van toepassing

10

VS

933-78-8

2,3,5-trichloorfenol

g/l

Σ = 6

Σ = 20

Σ = 6

Σ = 20

Σ = 6

88-06-2

2,4,6-trichloorfenol

95-95-4

2,4,5-trichloorfenol

15950-66-0

2,3,4-trichloorfenol

933-75-5

2,3,6-trichloorfenol

609-19-8

3,4,5-trichloorfenol

76-13-1

1,1,2-trichloortrifluor-ethaan

g/l

7

70

7

70

7

1582-09-8

trifluraline

g/l

0,03

niet van toepassing

0,03

niet van toepassing

0,03

PGS (33)

900-95-8

trifenyltinacetaat

g/l

Σ = 0,0003

Σ = 0,003

Σ = 0,0003

Σ = 0,003

Σ = 0,0003

639-58-7

trifenyltinchloride

76-87-9

trifenyltinhydroxide

75-01-4

vinylchloride

g/l

100

1000

100

1000

100

1330-20-7

xylenen

g/l

4

40

4

40

4

1912-24-9

atrazine

g/l

0,6

2

0,6

2

0,6

PS (3)

25057-89-0

bentazon

g/l

50

500

50

500

50

25154-52-3

nonylfenol

g/l

0,3

2

0,3

2

0,3

PGS (24)

104-40-5

84852-15-3

15972-60-8

alachloor

g/l

0,3

0,7

0,3

0,7

0,3

PS (1)

85535-84-8

C10-13-chlooralkanen (J)

g/l

0,4

1,4

0,4

1,4

0,4

PGS (7)

470-90-6

chloorfenvinphos

g/l

0,1

0,3

0,1

0,3

0,1

PS (8)

2921-88-2

chloorpyrifos

g/l

0,03

0,1

0,03

0,1

0,03

PS (9)

117-81-7

di(2-ethylhexyl)-ftalaat (DEHP)

g/l

1,3

niet van toepassing

1,3

niet van toepassing

1

PGS (12)

330-54-1

diuron

g/l

0,2

1,8

0,2

1,8

0,2

PS (13)

41318-75-6 (BDE-28)

gebromeerde difenylethers (K)

g/l

0,14

0,014

0,0085 (L)

rapportagegrens

PGS (5)

5436-43-1 (BDE-47)

60348-60-9 (BDE-99)

189084-64-8 (BDE-100)

67774-32-7 (BDE-153)

207122-15-4 (BDE-154)

34123-59-6

isoproturon

g/l

0,3

1

0,3

1

0,3

PS (19)

1806-26-4

octylfenol

g/l

0,1

niet van toepassing

0,01

niet van toepassing

0,1

PS (25)

140-66-9

608-93-5

pentachloorben-zeen

g/l

0,007

niet van toepassing

0,0007

niet van toepassing

0,007

PGS (26)

83164-33-4

diflufenican

g/l

0,03

0,05

0,03

0,05

0,03

142459-58-3

flufenacet

g/l

0,04

0,2

0,04

0,2

0,04

gevaarlijke stoffen: anorganische stoffen

7440-38-2

arseen

g/l

3 (opgelost)

niet van toepassing

3 (opgelost)

niet van toepassing

5 (totaal)

7440-43-9

cadmium (M)

g/l

<=0,08 (opgelost)

<= 0,45 (opgelost)

0,2 (opgelost)

<= 0,45 (opgelost)

0,8 (totaal)

PGS (6)

(hardheid <40 mg CaC03/l)

(hardheid < 40 mg CaC03/l)

(hardheid < 40 mg CaC03/l)

0,08 (opgelost)

0,45 (opgelost)

0,45 (opgelost)

(hardheid = 40-50 mg CaC03/l)

(hardheid = 40-50 mg CaC03/l)

(hardheid = 40-50 mg CaC03/l)

0,09 (opgelost)

0,6 (opgelost)

0,6 (opgelost)

(hardheid = 50-100 mg CaCO3/l)

(hardheid = 50-100 mg CaCO3/l)

(hardheid = 50-100 mg CaCO3/l)

0,15 (opgelost)

0,9 (opgelost)

0,9 (opgelost)

(hardheid = 100-200 mg CaC03/l)

(hardheid = 100-200 mg CaC03/l)

(hardheid = 100-200 mg CaC03/l)

0,25 (opgelost)

1,5 (opgelost)

1,5 (opgelost)

(hardheid >= 200 mg CaC03/l)

(hardheid >= 200 mg CaC03/l)

(hardheid >= 200 mg CaC03/l)

7439-97-6

kwik

g/l

0,07 (opgelost)

0,07 (opgelost)

20 (N)

rapportagegrens

PGS (21)

7440-39-3

barium

g/l

60 (opgelost)

niet van toepassing

60 (opgelost)

niet van toepassing

70 (totaal)

7440-41-7

beryllium

g/l

0,08 (opgelost)

niet van toepassing

0,08 (opgelost)

niet van toepassing

0,1 (totaal)

7440-42-8

boor

g/l

700 (opgelost)

niet van toepassing

700 (opgelost)

niet van toepassing

700 (totaal)

7440-47-3

chroom

g/l

5 (opgelost)

niet van toepassing

5 (opgelost)

niet van toepassing

50 (totaal)

7440-48-4

kobalt

g/l

0,5 (opgelost)

niet van toepassing

0,5 (opgelost)

niet van toepassing

0,6 (totaal)

7440-50-8

koper

g/l

7 (opgelost)

niet van toepassing

7 (opgelost)

niet van toepassing

50 (totaal)

7439-92-1

lood

g/l

1,2 (biobeschikbaar) (O)

14 (opgelost)

1,3 (opgelost)

14 (opgelost)

50 (totaal)

PS (20)

7439-98-7

molybdeen

g/l

340 (opgelost)

niet van toepassing

340 (opgelost)

niet van toepassing

350 (totaal)

7440-02-0

nikkel

g/l

4 (biobeschikbaar) (O)

34 (opgelost)

8,6 (opgelost)

34 (opgelost)

30 (totaal)

PS (23)

7782-49-2

seleen

g/l

2 (opgelost)

niet van toepassing

2 (opgelost)

niet van toepassing

3 (totaal)

7440-28-0

thallium

g/l

0,2 (opgelost)

niet van toepassing

0,2 (opgelost)

niet van toepassing

0,2 (totaal)

7440-31-5

tin

g/l

3 (opgelost)

niet van toepassing

3 (opgelost)

niet van toepassing

40 (totaal)

7440-61-1

uranium

g/l

1 (opgelost)

niet van toepassing

1 (opgelost)

niet van toepassing

1 (totaal)

7440-62-2

vanadium

g/l

4 (opgelost)

niet van toepassing

4 (opgelost)

niet van toepassing

5 (totaal)

7440-22-4

zilver

g/l

0,08 (opgelost)

niet van toepassing

0,08 (opgelost)

niet van toepassing

0,4 (totaal)

7440-66-6

zink

g/l

20 (opgelost)

niet van toepassing

20 (opgelost)

niet van toepassing

200 (totaal)

7440-36-0

antimoon

g/l

100 (opgelost)

niet van toepassing

100 (opgelost)

niet van toepassing

100 (totaal)

13494-80-9

tellurium

g/l

100 (opgelost)

niet van toepassing

100 (opgelost)

niet van toepassing

100 (totaal)

7440-32-6

titanium

g/l

20 (opgelost)

niet van toepassing

20 (opgelost)

niet van toepassing

100 (totaal)

totaal fosfor

g/l

Niet van toepassing: zie art 2 typespecifieke richtwaarden

niet van toepassing

Niet van toepassing: zie art 2 typespecifieke richtwaarden

niet van toepassing

1000

7664-41-7

ammoniak

g/l

30

100

30

100

30 (P)

14797-65-0

nitriet

g N/l

200

600

200

600

200 (P)

57-12-5

totaal cyanide

g/l

50

75

50

75

50

16984-48-8

opgelost fluoride

g/l

900

niet van toepassing

900

niet van toepassing

900

gevaarlijke stoffen: groepsnormen

adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX)

g/l

40

niet van toepassing

40

niet van toepassing

40

anionische oppervlakteactieve stoffen

g/l

100

niet van toepassing

100

niet van toepassing

100

niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

g/l

1000

niet van toepassing

1000

niet van toepassing

1000

(A). Dioxinen en dioxineachtige verbindingen: normen uitgedrukt in μgTEQ/kg waarbij TEQ staat voor toxische equivalenten, overeenkomstig de toxische-equivalentiefactoren (2005) van deWereldgezondheidsorganisatie. Dioxinen en dioxineachtige verbindingen betreft de volgende verbindingen:


-7 polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDD’s): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 5765-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9);


-10 polychloordibenzofuranen (PCDF’s): 2,3,7,8-T4CDF ( CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9- H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9- H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0);


-12 dioxineachtige polychloorbifenylen (DL-PCB): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114 CAS 74472-37-0), 2,3’4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126 CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156 CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167 CAS 52663-72-6), 3,3’4,4’5,5’-H6CB (PCB 169 CAS 32774-16-6), 2,3,3’4,4’5,5’-H7CB (PCB 189 CAS 39635-31-9).

(B). PCDD’s: polychloordibenzo-p-dioxinen; PCDF’s: polychloordibenzofuranen; PCB-DL: dioxineachtige polychloorbifenylen; TEQ’s: toxische equivalenten, overeenkomstig de toxische-equivalentiefactoren (2005) van de Wereldgezondheidsorganisatie.
(C). Voor deze stofgroep kon de biotanorm niet herrekend worden naar een milieukwaliteitsnorm water.
(D). DDT totaal: DDT totaal omvat de som van de isomeren 1,1,1-trichloor2,2bis(p-chloorfenyl)ethaan (CAS-nummer 50-29-3), EU-nummer 200-024-3); 1,1,1-trichloor2-(o-chloorfenyl)-2-(p-chloorfenyl)ethaan (CAS-nummer 789-02-6); EU-nummer 212-332-5); 1,1-dichloor2,2-bis(p-chloorfenyl)ethyleen (CAS-nummer 72-55-9); EU-nummer 200-784-6); en 1,1-dichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan (CAS-nummer 72-54-8); EU-nummer 200-783-0).
(E). Dicofol: er is onvoldoende informatie beschikbaar om een MAC-MKN vast te stellen voor deze stoffen.
(F). Deze biotanorm zou overeenkomen met een equivalente milieukwaliteitsnorm water van 0.000044 μg/l.
(G). Deze biotanorm zou overeenkomen met een equivalente milieukwaliteitsnorm water van 0.00055 μg/l.
(H). Hexabroomcyclododecaan: dit betreft 1,3,5,7,9,11-hexabroomcyclodecaan (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclodecaan (CAS 3194-55-6), α-hexabroomcyclododecaan (CAS 134237-50-6), β- hexabroomcyclododecaan (CAS 134237-51-7) en y- hexabroomcyclododecaan (CAS 134237-52-8).
(I). Voor de groep prioritaire stoffen die onder polycyclische aromatische koolwaterstoffen vallen (nr. 28), is de vermelde biota-MKN en de overeenkomstige JG-MKN voor water de concentratie van benzo(a)pyreen; beide MKN zijn op de toxiciteit van benzo(a)pyreen gebaseerd. Benzo(a)pyreen kan beschouwd worden als een marker voor ander PAK en derhalve dient voor de vergelijking met biota-MKN en de overeenkomstige JG-MKN in water alleen benzo(a)pyreen te worden gemonitord.
(J). C10-C13-chlooralkanen: er wordt geen indicatieve parameter opgegeven voor deze groep van stoffen. De indicatieve parameters moeten bepaald worden door de analysemethoden.
(K). Gebromeerde difenylethers: voor de groep prioritaire stoffen die vallen onder de gebromeerde difenylethers, verwijst de MKN naar de som van de concentraties van de congeneren met nummers 28, 47, 99, 100, 153 en 154.
(L). Deze biotanorm zou overeenkomen met een equivalente milieukwaliteitsnorm water van 0.000000049 μg/l.
(M). Cadmium en zijn verbindingen: Voor cadmium en zijn verbindingen zijn de MKN-waarden, afhankelijk van de hardheid van het water, ingedeeld in vijf klassen ( Klasse 1: < 40 mg CaCO3/l; Klasse 2: 40 tot < 50 mg CaCO3/l; Klasse 3: 50 tot < 100 mg CaCO3/l; Klasse 4: 100 tot < 200 mg CaCO3/l en Klasse 5: ≥ 200 mg CaCO3/l).
(N) Deze biotanorm zou overeenkomen met een equivalente milieukwaliteitsnorm water van 0,00007 g/l.
(O). Lood en nikkel: deze MKN hebben betrekking op de biologisch beschikbare concentraties van de stoffen.
(P). Ammoniak en nitriet: dit indelingscriterium geldt alleen voor de oppervlaktewaterlozers.

Art. 4. 1.

Voor de stoffen met de volgnummers (5), (15), (16), (17), (21), (28), (34), (35), (37), (43) en (44), vermeld in de tabel in artikel 3, 4, zijn de milieukwaliteitsnormen voor biota, vermeld in de kolom “Biotanorm”, van toepassing. Voor de andere stoffen zijn de water-MKN van toepassing.


Tenzij anders vermeld, gelden die biota-MKN voor vissen. In plaats daarvan kan een alternatieve biotataxon of een andere matrix worden gemonitord, op voorwaarde dat de toegepaste milieukwaliteitsnorm een gelijkwaardig beschermingsniveau biedt.


Voor de stoffen met de volgnummers (15) (fluoranteen) en (28) (PAK’s), gelden die biota-MKN voor schelp- en weekdieren. Voor de beoordeling van de chemische toestand is de monitoring van fluoranteen en PAK in vissen niet geschikt.


Voor de stof met nummer 37 (dioxinen en dioxineachtige verbindingen) gelden de biota-MKN voor vissen, schelpen weekdieren: zie afdeling 5.3 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1259/2011 van de Commissie van 2 december 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten voor dioxinen, dioxineachtige pcb’s en niet-dioxineachtige pcb’s in levensmiddelen.


2.

Voor n of meerdere categorien oppervlaktewater kan een milieukwaliteitsnorm toegepast worden voor een andere matrix dan biota, of, wanneer relevant, voor een ander biotataxon dan vermeld in paragraaf 1. In die gevallen wordt de relevante milieukwaliteitsnorm, vermeld in de tabel in artikel 3, 4, toegepast, of wordt, als er voor een bepaalde matrix of biotataxon geen milieukwaliteitsnorm is opgenomen, een milieukwaliteitsnorm vastgesteld die minstens hetzelfde beschermingsniveau biedt als de milieukwaliteitsnorm, vermeld in paragraaf 1.


Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, als de voor de gekozen matrix of biotataxon toegepaste analysemethode voldoet aan de minimale prestatiekenmerken, vermeld in artikel 1/3, 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van artikel 1.7.5.1 en 1.7.5.3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecordineerd op 15 juni 2018. Als voor geen enkele matrix aan die kenmerken wordt voldaan, moet de monitoring worden uitgevoerd met behulp van de beste beschikbare technieken die geen buitensporige kosten met zich brengen en moet de analysemethode minstens even goed presteren als die welke beschikbaar is voor de matrix voor de desbetreffende stof, vermeld in het eerste lid.


3.

Als er een potentieel risico voor of via het aquatische milieu door acute blootstelling is vastgesteld op basis van gemeten of geraamde concentraties of emissies en als een milieukwaliteitsnorm voor biota of sediment wordt gebruikt, moet de monitoring van het oppervlaktewater ook worden uitgevoerd en wordt de MAC-MKN toegepast, opgenomen in de tabel, vermeld in artikel 3, 4.

Art. 5. 1.

Een immissiemeetplaats die moet voldoen aan een milieukwaliteitsnorm in de vorm van een 90-percentiel, voldoet als 90% van de meetresultaten kleiner is dan of gelijk is aan de waarde van de norm.

Een immissiemeetplaats die moet voldoen aan een milieukwaliteitsnorm in de vorm van een gemiddelde, voldoet als het rekenkundige gemiddelde van de meetresultaten kleiner is dan of gelijk is aan de waarde van de norm. De berekening van het rekenkundig gemiddelde, de te gebruiken analysemethode en de wijze waarop een milieukwaliteitsnorm wordt toegepast als geen passende analysemethode bestaat die voldoet aan de minimale prestatiekenmerken, moeten in overeenstemming zijn met het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van artikel 1.7.5.1 en 1.7.5.3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecordineerd op 15 juni 2018.

Een immissiemeetplaats die moet voldoen aan een milieukwaliteitsnorm in de vorm van een maximum, voldoet als de gemeten concentratie de norm niet overschrijdt.

Een immissiemeetplaats die moet voldoen aan een milieukwaliteitsnorm in de vorm van een 10-percentiel, voldoet als 90% van de meetresultaten groter is dan of gelijk is aan de waarde van de norm.

Een immissiemeetplaats die moet voldoen aan een milieukwaliteitsnorm in de vorm van een minimum, voldoet als de gemeten concentratie groter is dan of gelijk is aan de waarde van de norm.

2.

De toetsing van de milieukwaliteitsnormen, vermeld in artikel 5, 1, gebeurt op jaarbasis. Daarvoor moeten minstens vier bemonsteringsresultaten, gelijkmatig verspreid over het kalenderjaar, beschikbaar zijn, met uitzondering van de biologische parameters.

Elk meetresultaat op een immissiemeetplaats die moet voldoen aan een milieukwaliteitsnorm voor een parameter als vermeld in artikel 2 in de vorm van een 90-percentiel, moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van de norm vermeerderd met 50%.


Elk meetresultaat op een immissiemeetplaats die moet voldoen aan een milieukwaliteitsnorm voor een parameter als vermeld in artikel 2 in de vorm van een gemiddelde, moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van de norm vermenigvuldigd met drie.


Elk meetresultaat op een immissiemeetplaats die moet voldoen aan een milieukwaliteitsnorm voor een parameter als vermeld in artikel 2 in de vorm van een maximum, moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van de norm.


Elk meetresultaat op een immissiemeetplaats die moet voldoen aan een milieukwaliteitsnorm voor een parameter als vermeld in artikel 2 in de vorm van een 10-percentiel, moet groter zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van de norm verminderd met 50%.


Elk meetresultaat op een immissiemeetplaats die moet voldoen aan een milieukwaliteitsnorm voor een parameter als vermeld in artikel 2 in de vorm van een minimum, moet groter zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van de norm.

3.

Wanneer de monitoringresultaten worden vergeleken met de relevante milieukwaliteitsnormen kan er rekening gehouden worden met:

1 de natuurlijke achtergrondconcentraties van metalen en hun verbindingen, als die in dergelijke concentraties voorkomen dat ze de naleving van de relevante milieukwaliteitsnormen beletten;
2 de hardheid, de pH, de hoeveelheid opgeloste organische koolstof of andere waterkwaliteitsparameters die de biobeschikbaarheid van metalen benvloeden, waarbij de biobeschikbare concentratie wordt bepaald met behulp van passende biobeschikbaarheidsmodellen.

Art 6. 1.

Een meetplaats voldoet aan de norm in de vorm van een zomerhalfjaargemiddelde als het rekenkundig gemiddelde van de meetresultaten kleiner is dan of gelijk is aan de waarde van de norm.

Een meetplaats voldoet aan de norm in de vorm van een wintergemiddelde als het rekenkundig gemiddelde van de meetresultaten kleiner is dan of gelijk is aan de waarde van de norm.

2.

De milieukwaliteitsnormen in de vorm van zomerhalfjaargemiddelden worden getoetst op basis van meetresultaten van begin april tot eind september van hetzelfde kalenderjaar. Daarvoor moeten minstens vier bemonsteringsresultaten, gelijkmatig verspreid over de hierboven vermelde periode, beschikbaar zijn.

De milieukwaliteitsnormen in de vorm van wintergemiddelden worden getoetst op basis van meetresultaten van begin december tot eind februari van het volgende kalenderjaar. Daarvoor moeten minstens drie bemonsteringsresultaten, gelijkmatig verspreid over de hierboven vermelde periode, beschikbaar zijn.

Elk meetresultaat op een immissiemeetplaats die moet voldoen aan een milieukwaliteitsnorm voor een parameter als vermeld in artikel 2 in de vorm van een zomerhalfjaargemiddelde, moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van de norm vermenigvuldigd met drie, of in geval van een norm die de vorm heeft van een interval, groter zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van de ondergrens gedeeld door drie en kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van de bovengrens vermenigvuldigd met drie.


Elk meetresultaat op een immissiemeetplaats die moet voldoen aan een milieukwaliteitsnorm voor een parameter als vermeld in artikel 2 in de vorm van een wintergemiddelde, moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van de norm vermenigvuldigd met drie.

Art. 7. De overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen, vermeld in artikel 2 en 3, die het gevolg zijn van overstromingen, natuurrampen of uitzonderlijke weersomstandigheden, worden niet in aanmerking genomen.

Art. 8. De milieukwaliteitsnormen voor de gevaarlijke stoffen, vermeld in artikel 3, waarvoor in de laatste kolom de vermelding "PS", "PGS" of "VS" is opgenomen, zijn bepalend voor het rapporteren van de beoordeling van de chemische toestand aan de Europese Unie.