Bijlage 3. Modelformulieren

[...]


Bijlage3.A Mededeling van een kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2

[...]

Bijlage3.B Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

[...]

Bijlage3.C Melding van de overname van een vergunde inrichting

[...]