Bijlage 4. MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAGFORMULIER VOOR DE EXPLOITATIE OF DE VERANDERING VAN EEN INRICHTING VAN KLASSE 1 OF 2 (artikel 5 van titel I van het Vlarem)

[...]


Bijlage4.A Aanvraag van een milieuvergunning

[...]

Bijlage4.B Toelichtingsbijlage bij de aanvraag van een milieuvergunning

[...]