Bijlage 5. Gegevens en minimuminlichtingen die aan de orde moeten komen in het veiligheidsbeheerssyteem, vermeld in artikel 8 van titel I van VLAREM.

[...]