Bijlage 6. . Inrichtingen als bedoeld in VLAREM-indelingsrubriek 17.2 of 48.1.1.1

[...]