Bijlage 13. Model van het proces-verbaal van uitvoering van monstername van afvalstoffen (artikel 62 van het Vlarem)

[...]