Art. 2. Er wordt een Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur opgericht, afgekort MINA-fonds. Het MINA-fonds is een Gewestdienst met Afzonderlijk Beheer, als bedoeld in artikel 65 van de wet van 28 juni 1963 tot wijziging en aanvulling van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. De Vlaamse Executieve beheert het MINA-fonds. Zij stelt de nodige diensten, uitrusting, installaties en personeelsleden ter beschikking van het Fonds.