Art. 14. De Vlaamse regering neemt in eerste en laatste aanleg een besluit over een voorstel tot afbakening om reden van openbaar nut van waterwingebieden en beschermingszones.