Art. 22. De wijze van aanduiding van de afgebakende waterwingebieden en beschermingszones, wordt door de Vlaamse regering bepaald.