Hoofdstuk VI.
Uitrusting van de grondwaterwinningen _ Peilmetingen


Art. 23.

(...)


Art. 24.

(...)


Art. 25.

De met het toezicht belaste ambtenaren zijn gemachtigd de grondwaterstand te meten in alle grondwaterwinningen en andere boringen of inrichtingen, die hiervoor geschikt zijn.