Art. 33.

Opgeheven worden, wat het Vlaamse Gewest betreft :

1 het koninklijk besluit van 14 juni 1966, betreffende de telling van de grondwaterreserves;
2 het koninklijk besluit van 21 april 1976 tot reglementering van het gebruik van grondwater;
3 het koninklijk besluit van 13 juli 1976 tot reglementering van het gebruik van het bij exploitatie van mijnen, andere dan steenkolenmijnen, graverijen, groeven en ondergrondse uitgravingen toevallig toevloeiend grondwater;
4 het koninklijk besluit van 9 augustus 1976 betreffende de telling van de vor 15 juli 1947 in gebruik genomen grondwaterwinningen;
5 het koninklijk besluit van 1 oktober 1976 tot uitvoering van de wet van 9 juli 1976 betreffende de reglementering van de exploitatie van grondwaterwinningen.