Art. 34.

Dit besluit treedt in werking dertig dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.