Art. 35.

De Vlaamse Minister van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.