Art. 4bis.

In bijlage II, gevoegd bij dit besluit worden de beschermingszones type III opgenoemd waar ontheffing gegeven wordt van de maximale hoeveelheid meststoffen die wordt toegelaten per ha en per jaar, bepaald in artikel 15, 7 van het decreet tot het niveau bepaald in artikel 13bis en artikel 14 van het decreet.