Art. 7. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.