Bijlage 2.


Lijst van de waterwinningen waar voor de beschermingszone type III de ontheffing gegeven wordt van de maximale hoeveelheid meststoffen, die wordt toegelaten per ha en per jaar, bepaald in artikel 15, 2, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, tot het niveau bepaald in artikel 14 :
As
Lommel
Tessenderlo
Nieuwrode
Hoogstraten
Meerle
Merksplas
Neerpelt
Brasschaat
Kapellen
Oud-Turnhout
Schilde