Art. 3. Het direkt of indirekt lozen van stoffen van lijst I is verboden.

1

(...)

2

(...)

3

(...)