Bijlage.

LIJST I. - Families en groepen van stoffen.
Lijst I omvat de afzonderlijke stoffen van onderstaande families of groepen van stoffen.

1. Organische halogeenverbindingen en stoffen waaruit in water dergelijke verbindingen kunnen ontstaan.
2. Organische fosforverbindingen met uitzondering van pesticiden.
3. Organische tinverbindingen.
4. Stoffen die in of via het water een kankerverwekkende, mutagene of teratogene werking hebben.
5. Kwik en kwikverbindingen.
6. Cadmium en cadmiumverbindingen.
7. Minerale oliŽn en koolwaterstoffen.
8. Cyaniden.


LIJST II. - Families en groepen van stoffen.
Lijst II omvat de afzonderlijke stoffen en kategorieŽn van stoffen van de onderstaande families en groepen die schadelijk zijn voor het grondwater.

1. De volgende metalloÔden en metalen alsmede verbindingen daarvan : 1) zink 2) koper 3) nikkel 4) chroom 5) lood 6) selenium 7) arsenicum 8) antimoon 9) molybdeen 10) titaan 11) tin 12) borium 13) beryllium 14) barium 15) uranium 16) vanadium 17) kobalt 18) thallium 19) tellurium 20) zilver.
[...]
3. Stoffen met een schadelijke werking op de smaak en/of geur van het grondwater alsmede verbindingen waaruit dergelijke stoffen in het water kunnen ontstaan en die het water ongeschikt voor menselijke consumptie kunnen maken.
4. Organische siliciumverbindingen die toxisch of persistent zijn en stoffen waaruit dergelijke verbindingen kunnen ontstaan, met uitzondering van die welke biologisch onschadelijk zijn of die in water snel worden omgezet in onschadelijke stoffen.
5. Anorganische fosforverbindingen en elementair fosfor.
6. Fluoriden, chloriden.
7. Ammoniak, nitrieten en nitraten.

LIJST III FAMILIES EN GROEPEN VAN STOFFEN

Lijst III omvat alle pesticiden als vermeld in artikel 3 van het decreet van 8 februari 2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest.†