Art. 4.

1

Deze wet is van toepassing op milieu-instanties bedoeld in artikel 3, 1, a) en b), waarvan de organisatie en de werking worden geregeld door de federale overheid, evenals op milieu-instanties vermeld in artikel 3, 1, c), die onder hun toezicht staan.

2

Deze wet is eveneens van toepassing op de milieu-instanties andere dan deze vermeld in 1, maar slechts in de mate dat deze wet op gronden die tot federale bevoegdheden behoren, de toegang tot milieu-informatie verbiedt of beperkt.