Art. 6. Voor de toepassing van deze wet gaan de kennisgevings-, beslissings-, en uitvoeringstermijnen in op de dag na de datum van ontvangst van de aanvraag of van het beroep.