Art. 10.

De milieu-instanties bedoeld in artikel 4, 1, zorgen ervoor dat de milieu-informatie die door hen of op hun vraag samengesteld is en waarover ze beschikken, in de mate van het mogelijke geordend, accuraat, vergelijkbaar en geactualiseerd is.