Art. 11.

De bepalingen van Hoofdstuk V zijn van toepassing op de volgende milieu-instanties :

- de Federale Overheidsdiensten;
- de Programmatorische Federale Overheidsdiensten;
- en de instellingen van openbaar nut die onderworpen zijn aan het gezag, de controle of het toezicht van de federale overheid.