Afdeling 1.
Algemene bepalingen


Art. 18.

1

Eenieder die erom verzoekt, heeft het recht om volgens de voorwaarden bepaald in deze wet, alle milieu-informatie waarover een milieu-instantie beschikt ter plaatse in te zien, er uitleg over te krijgen en er een kopie van te ontvangen.

2

De aanvrager moet geen belang aantonen.


Art. 19.

1

De inzage van een milieu-informatie en de uitleg hierover zijn kosteloos.

2

Het ontvangen van een kopie van een milieu-informatie kan worden onderworpen aan het betalen van een vergoeding waarvan de Koning het bedrag vaststelt en die niet hoger mag zijn dan de kostprijs.

3

De personeelsleden van milieu-instanties zijn verplicht om eenieder die toegang zoekt tot milieu-informatie, hierbij behulpzaam te zijn.


Art. 20.

De milieu-instanties bedoeld in artikel 4, 1, stellen een lijst op van milieu-informatie die onmiddellijk ter plaatse geraadpleegd moet kunnen worden en waarvan de aanvrager onmiddellijk een kopie kan ontvangen.