Art. 19.

1

De inzage van een milieu-informatie en de uitleg hierover zijn kosteloos.

2

Het ontvangen van een kopie van een milieu-informatie kan worden onderworpen aan het betalen van een vergoeding waarvan de Koning het bedrag vaststelt en die niet hoger mag zijn dan de kostprijs.

3

De personeelsleden van milieu-instanties zijn verplicht om eenieder die toegang zoekt tot milieu-informatie, hierbij behulpzaam te zijn.