Art. 20.

De milieu-instanties bedoeld in artikel 4, 1, stellen een lijst op van milieu-informatie die onmiddellijk ter plaatse geraadpleegd moet kunnen worden en waarvan de aanvrager onmiddellijk een kopie kan ontvangen.