Art. 23.

De milieu-instantie voert de positieve of gedeeltelijk positieve beslissing bedoeld in artikel 22, 1 en 2, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de dertig kalenderdagen uit. Bij een verlengingsbeslissing overeenkomstig artikel 22, 3, wordt die termijn van uitvoering gebracht op uiterlijk vijfenveertig kalenderdagen.