Art. 25.

1

Als de milieu-informatie op de gevraagde drager, in de gevraagde vorm en in het gevraagde elektronisch formaat beschikbaar is of redelijkerwijze kan ter beschikking worden gesteld, bezorgt de milieu-instantie die over de informatie beschikt het desbetreffende bestuursdocument op de gevraagde drager, in de gevraagde vorm en in het gevraagde elektronisch formaat.

2

Als dit niet mogelijk is, dan deelt de milieu-instantie in haar beslissing aan de aanvrager mee op welke andere drager of in welke andere vorm of vormen of in welk ander formaat het bestuursdocument inzake leefmilieu beschikbaar is of redelijkerwijze kan ter beschikking worden gesteld.