Art. 31.

1

Een milieu-informatie wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt als informatie waarop een uitzondering van toepassing is samen met andere informatie in een milieu-informatie vervat zit, en het mogelijk is om de genoemde informatie te scheiden van de andere informatie.

2

In het geval bedoeld in het eerste lid vermeldt de milieu-instantie uitdrukkelijk in haar beslissing dat de milieu-informatie slechts gedeeltelijk openbaar mag worden gemaakt. Ze geeft in de mate van het mogelijke aan op welke plaatsen informatie werd weggelaten en op grond van welke bepaling dit gebeurde.