Art. 33.

1

- 1

Er wordt een federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie opgericht.

- 2

De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de samenstelling en de werkwijze van deze Commissie.

2

De leden van de federale Beroepscommissie voor toegang tot milieu-informatie worden door de Koning benoemd.