Art. 42. De adviezen van de federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie zijn met redenen omkleed.