Art. 44.

In de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur worden opgeheven :
1 In artikel 1, tweede lid, de litteras 4 en 5, ingevoegd bij de wet van 26 juni 2000;
2 In artikel 6, de 2bis, ingevoegd bij de wet van 26 juni 2000;
3 In artikel 6, 5, derde lid, ingevoegd bij de wet van 26 juni 2000.