Hoofdstuk III.
Slotbepalingen

[...]


Art. 14.

[...]


Art. 15.

[...]