Titel I.
Inleidende bepaling


Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 1bis. Dit decreet wordt aangehaald als: Bodemdecreet van 27 oktober 2006.