Art. 4. Het vonnis over de vordering tot staking is uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande voorziening en zonder borgstelling.
Het vonnis is vatbaar voor hoger beroep.