Art. 7.

1

Elke gemeente beheert een inventaris van de risicogronden die op haar grondgebied gelegen zijn.
Op eerste verzoek verstrekt de [...] Deputatie van de provincie aan de gemeenten die gegevens die hen moeten toelaten de inventaris te beheren.

2

Bij de opname van een grond in en de verwijdering van een grond uit de gemeentelijke inventaris, bezorgt de gemeente onverwijld een uittreksel betreffende de in de inventaris opgenomen gegevens aan de OVAM. De OVAM neemt deze gegevens op in het grondeninformatieregister.

3

De Vlaamse Regering stelt nadere regelen vast betreffende het beheer en de toegankelijkheid van de gemeentelijke inventaris. De Vlaamse Regering kan ook bepalen welke niet-risicogronden in de gemeentelijke inventaris worden opgenomen.