Hoofdstuk IV.
Bestuur en werking

[...]


Afdeling I.
Raad van bestuur

[...]


Art. 8. [...]

Art. 9. [...]

Art. 10. [...]

Art. 11. [...]

Afdeling II.
Gedelegeerd bestuurder

[...]


Art. 12. [...]

Artikel. 13. [...]

Afdeling III.
Huishoudelijk reglement

[...]


Art. 14. [...]