Art. 43. Op de gestelde dag heeft de grensbepaling plaats, onverschillig of de aangelanden aanwezig zijn of niet.
Zij wordt verricht door een beŽdigd landmeter, in opdracht van het betrokken bestuur.
De medeŽigenaars van onverdeelde goederen worden in alle gevallen opgeroepen overeenkomstig het vorig artikel.