Art. 62. De bijzondere veldwachters mogen gewapend zijn met geweren met meer dan één schot.