Art. 67.

De politieambtenaren van de lokale politie) zijn, evenals de rijkswacht, belast met het opsporen en vaststellen van wanbedrijven en overtredingen inzake veld- en bospolitie, alsmede van jacht- en visserijmisdrijven, op het grondgebied waarvoor zij beŽdigd zijn.


De door de leidend ambtenaar van het Agentschap voor Natuur en Bos aangewezen personeelsleden zijn eveneens bevoegd om die verschillende wanbedrijven en overtredingen in het veld vast te stellen.