Art. 71. Wanneer hun middelen ontoereikend blijken, hebben de leden van de gemeentepolitie, als officier van gerechtelijke politie, en de bijzondere veldwachters, het recht om de rijkswacht rechtstreeks te vorderen tot beteugeling van wanbedrijven en overtredingen inzake veld- of bospolitie, alsook tot opsporing en inbeslagneming van de voortbrengselen van de bodem die gestolen of wederrechtelijk afgesneden dan wel bedrieglijk verkocht of gekocht zijn.