Hoofdstuk VII.
Tenuitvoerlegging van vonnissen.


Art. 96. Vonnissen, bij verstek gewezen op verzoek van de burgerlijke partij of op vervolging van het openbare ministerie, worden betekend bij een eenvoudig uittreksel, dat de naam van de partijen en het beschikkende gedeelte van het vonnis inhoudt.
Die betekening doet de termijnen van verzet en van hoger beroep ingaan.

Art. 97. Vonnissen houdende veroordeling tot geldboete, teruggave, schadevergoeding en kosten worden ten uitvoer gelegd zoals in correctionele zaken of zoals in politiezaken, naar gelang van het geval.

Art. 98. Door dit wetboek wordt niet afgeweken van de wetten of reglementen betreffende polders en wateringen.