Artikel 1.

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :

1 het “Verdrag van Parijs” : het verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie, gewijzigd bij het aanvullend protocol van 28 januari 1964, bij het protocol van 16 november 1982 en bij het protocol van 12 februari 2004;
2 het “Aanvullend Verdrag” : het verdrag van 31 januari 1963, tot aanvulling van het verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie, gewijzigd bij het aanvullende protocol van 28 januari 1964, bij het protocol van 16 november 1982 en bij het protocol van 12 februari 2004;
3 de “minister” : de minister bevoegd voor nucleaire verzekeringen;
4 de termen “kernongeval”, “splijtstoffen”, “kerninstallatie”, “radioactieve producten of afvalstoffen” en “nucleaire stoffen” : de begrippen die worden omschreven in artikel 1 van het Verdrag van Parijs;