Art. 17.

Het totaal der vergoedingen door de exploitant te betalen voor de door een kernongeval veroorzaakte kernschade wordt, overeenkomstig artikel 7, a), van het Verdrag van Parijs, beperkt tot het door of krachtens artikel 7 van deze wet vastgestelde maximumbedrag.