Art. 24. Wanneer het kernongeval of de kernschade door het slachtoffer opzettelijk is veroorzaakt, heeft het geen recht op vergoeding.