Art. 27.

Hij die kernschade heeft geleden als gevolg van een kernongeval, beschikt over een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar of ieder die een andere financiŽle zekerheid heeft gesteld en, in de gevallen bedoeld in artikel 22 en 22/1, tegen de Staat.