Art. 30.

Voor de regeling van de schadeloosstelling overeenkomstig artikel 19 , 22 of 22/1, kan de Koning een verzoeningsprocedure van administratieve of gerechtelijke aard instellen, die in elk geval aan het debat voor de rechtbank dient vooraf te gaan.